Chr Function

Повертає символ, відповідний вказаному кодові таблиці символів.

Синтаксис:

Chr[$](expression As Integer) As String

Повертає значення:

String

Параметри:

Expression: цифровий вираз, що являє собою дійсне 8-бітове ASCII значення (0-255) або 16-бітове значення Unicode. (Для підтримки виразів з номінально від'ємним аргументом типу Chr(&H8000) задля зворотної сумісності, значення в діапазоні від −32768 до −1 є внутрішньо відповідними діапазону від 32768 до 65535.)

warning

Коли увімкнено режим сумісності VBA (OPTION VBASUPPORT 1), Expression є цифровим виразом, що подано у вигляді лише 8-бітового ASCII значення (0-255).


Функція Chr$ використовується для надсилання спеціальних керівних послідовностей на принтер або на інші пристрої виводу. Вона також може використовуватися для вставки лапок в рядок.

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

6 Переповнення

note

An overflow error will occur when VBA compatibility mode is enabled and the expression value is greater than 255.


Приклад:


    Sub ExampleChr
      ' У цьому прикладі в рядок вставляються подвійні лапки (значення ASCII 34).
      MsgBox "A "+ Chr$(34)+"short" + Chr(34)+" trip."
      ' У діалоговому вікні це буде виглядати як: Це "короткий" рядок.
    End Sub
  

Будь ласка, підтримайте нас!