Оператори порівняння

Оператори порівняння використовують для порівняння двох виразів. Результат повертається як логічний вираз, що визначає, чи це порівняння істинне (-1) або хибне (0).

Синтаксис:


Результат = Вираз1 { = | < | > | <= | >= } Вираз2

Параметри:

Результат: логічний вираз, що показує результат порівняння (True чи False).

Вираз1, Вираз2: довільні числові значення або рядки, які підлягають порівнянню.

Оператори порівняння

= : дорівнює

< : менше

> : більше

<= : менше або дорівнює

>= : більше або дорівнює

<> : не дорівнює

Приклад:


Sub ExampleUnequal
Dim sFile As String
DIM sRoot As String ' Кореневий каталог для введення і виведення файлів
  sRoot = "c:\"
  sFile = Dir$( sRoot ,22)
  If sFile <> "" Then
    Do
      MsgBox sFile
      sFile = Dir$
    Loop Until sFile = ""
  End If
End Sub

Будь ласка, підтримайте нас!