Функція HasUnoInterfaces

Перевіряє, чи підтримує об'єкт Basic Uno деякі інтерфейси Uno.

Повертає значення True, якщо підтримуються все встановлені інтерфейси Uno, а в іншому випадку повертає значення False.

Синтаксис:

HasUnoInterfaces( Об'єктПеревірки, Назва-Інтерфейсу-Uno1 [, Назва-Інтерфейсу-Uno2, ...])

Повертає значення:

Bool

Параметри:

Об'єкт Перевірки: об'єкт Basic Uno, який слід перевірити.

Назва-Інтерфейсу-Uno: список назв інтерфейсів Uno.

Приклад:


    bHas = HasUnoInterfaces( oTest, "com.sun.star.beans.XIntrospection" )

Будь ласка, підтримайте нас!