Array Function

Повертає тип Variant з полем даних.

Синтаксис:


Array (Список аргументів)

Див. також DimArray

Параметри:

Список аргументів: список з довільним числом аргументів, відокремлених комами.

Приклад:


    Dim A As Variant
    A = Array("Андрійко","Юрко","Іванко")
    Msgbox A(2)

Будь ласка, підтримайте нас!