Функції TypeName і VarType

Повертає рядок (TypeName) чи числове значення (VarType), яке містить відомості про змінну.

Синтаксис:


TypeName (Змінна) / VarType (Змінна)

Значення, що повертається:

String; Integer

Параметри:

Змінна: змінна, для якої потрібно визначити тип. Можливі такі значення:

ключове слово

Іменована константа

VarType

Тип змінної

Boolean

11

Бульова (логічна) змінна

Byte

17

Byte variable

Date

V_DATE

7

Змінна типу дата

Currency

V_CURRENCY

6

Змінна типу Currency (валюта)

Double

V_DOUBLE

5

Змінна з рухомою комою подвійної точності

Integer

V_INTEGER

2

Змінна типу Integer

Long

V_LONG

3

Змінна типу Long integer

Object

9

Змінна типу Object

Single

V_SINGLE

4

Змінна з рухомою комою одинарної точності

String

V_STRING

8

Змінна типу String

Variant

12

Змінна типу Variant (може містити усі типи, вказані у визначенні)

Empty

V_EMPTY

0

Змінна не ініціалізована

Null

V_NULL

1

Немає дійсних даних


Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

Приклад:


Sub ExampleType
Dim iVar As Integer
Dim sVar As String
Dim siVar As Single
Dim dVar As Double
Dim bVar As Boolean
Dim lVar As Long
Dim cVar as Currency
Dim tVar as Date
 MsgBox TypeName(iVar) & " " & VarType(iVar) & Chr(13) &_
 TypeName(sVar) & " " & VarType(sVar) & Chr(13) &_
 TypeName(siVar) & " " & VarType(siVar) & Chr(13) &_
 TypeName(dVar) & " " & VarType(dVar) & Chr(13) &_
 TypeName(bVar) & " " & VarType(bVar) & Chr(13) &_
 TypeName(cVar) & " " & VarType(cVar) & Chr(13) &_
 TypeName(tVar) & " " & VarType(tVar) & Chr(13) &_
 TypeName(lVar) & " " & VarType(lVar),0,"Деякі типи в LibreOffice Basic"
End Sub

Будь ласка, підтримайте нас!