Інструкція Option Explicit

Визначає обов'язковість явного оголошення у програмі всіх змінних за допомогою інструкції Dim.

Синтаксис:

Option Explicit

Параметри:

warning

Ця інструкція повинна передувати виконуваному програмному коду модуля.


Приклад:


Option Explicit
Sub ExampleExplicit
Dim sVar As String
    sVar = "Las Vegas"
    For i% = 1 To 10 ' Це призведе до помилки часу виконання
        Rem
    Next i%
End Sub

Будь ласка, підтримайте нас!