Функція IsNumeric

Перевіряє, чи є даний вираз числом. Якщо вираз є числом, то функція повертає значення True, інакше вона повертає False.

Синтаксис:


IsNumeric (Змінна)

Значення, що повертається:

Boolean

Параметри:

Змінна: довільний вираз, котрий потрібно перевірити.

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

Приклад:


Sub ExampleIsNumeric
Dim vVar As Variant
    vVar = "ABC"
    Print IsNumeric(vVar) ' False
    vVar = "123"
    Print IsNumeric(vVar) ' True
End Sub

Будь ласка, підтримайте нас!