Функція IsDate

Перевіряє, чи може даний числовий або рядковий вираз бути перетворено в змінну типу Date.

Синтаксис:


IsDate (Вираз)

Значення, що повертається:

Boolean

Параметри:

Вираз: число або рядок, що підлягають перевірці. Якщо даний вираз може бути перетворено на дату, функція повертає значення True, інакше повертається False.

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

Приклад:


Sub ExampleIsDate
Dim sDateVar As String
    sDateVar = "12.12.1997"
    Print IsDate(sDateVar) ' True
    sDateVar = "12121997"
    Print IsDate(sDateVar) ' False
End Sub

Будь ласка, підтримайте нас!