Інструкція Const

Визначає рядок як константу.

Синтаксис:


Const Текст = Вираз

Параметри:

Текст: назва константи, яка відповідає стандартним угодам про назви змінних.

Константа - це змінна, яка дозволяє покращити читабельність програми. Константа не є специфічним типом, вона використовується як заповнювач в коді програми. Константа може бути визначена в програмі лише один раз і її не можна змінити. Використовуйте наступну інструкцію для визначення константи:

CONST Назва_константи=Вираз

Тип виразу може бути будь-яким. Коли програма запускається, LibreOffice Basic перетворює код програми так, що щоразу, коли використовується константа, її замінює заданий вираз.

Приклад:


Sub ExampleConst
    Const iVar = 1964
    MsgBox iVar
    Const sVar = "Програма", dVar As Double = 1.00
    MsgBox sVar & " " & dVar
End Sub

Будь ласка, підтримайте нас!