Функція CBool

Перетворює результат порівняння рядків або чисел у вираз типу Boolean, або можливе також перетворення числового виразу у вираз типу Boolean.

Синтаксис:


CBool (Вираз1 {= | <> | < | > | <= | >=} Вираз2) або CBool (Число)

Значення, що повертається:

Бульове

Параметри:

Вираз1, Вираз2: рядки або числа, що підлягають порівнянню. Якщо ці вирази збігаються, функція CBool повертає значення True, інакше повертається False.

Число: будь-який числовий вираз для перетворення. Якщо цей вираз дорівнює 0, повертається False, в іншому випадку повертається True.

В наступному прикладі використовується функція CBool для оцінки значення, що повертається функцією Instr. Ця функція перевіряє, чи наявний сполучний "і" в реченні, введеному користувачем.

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

Приклад:


Sub ExampleCBool
Dim sText As String
  sText = InputBox("Будь ласка, введіть коротке речення:")
  ' Істинне, якщо сполучник "і" є в цьому реченні.
  ' Замість командного рядка
  ' If Instr(Input, "і")<>0 Then...
  ' функція CBool використовується наступним чином:
  If CBool(Instr(sText, "і")) Then
    MsgBox "Сполучник "і" є в реченні, яке ви ввели!"
  EndIf
End Sub

Будь ласка, підтримайте нас!