CCur Function

Перетворює рядок або числовий вираз у вираз для валюти. Для роздільників десяткових розрядів і символів валюти використовуються мовні параметри.

Синтаксис:


CCur(Expression As Variant) As Currency

Повертає значення:

Грошова одиниця

Параметри:

Expression: Any string or a numeric expression that you want to convert to a number.
CCur(EMPTY) returns 0.

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

6 Переповнення

Приклад:


  Sub CCur_example
      Print CCur( expression := 145.279 * "654" )
      Print CCur( -258.0421E+02 )
  End Sub

Будь ласка, підтримайте нас!