Змінні

Наступні інструкції та функції призначені для роботи зі змінними. Ці функції можна використовувати для опису або визначення змінних, перетворення змінних з одного типу в інший або визначення типу змінної.

CCur Function

Перетворює рядок або числовий вираз у вираз для валюти. Для роздільників десяткових розрядів і символів валюти використовуються мовні параметри.

CBool Function

Converts an expression or a set of expressions into a boolean. An expression is composed of strings, numbers and operators. Comparison, logical or mathematical operators are allowed inside expressions.

Функція CDate

Перетворює рядок або число на значення дати.

Функція CDec

Перетворює рядок або числовий вираз у вираз з десятковим дробом.

Функція CDbl

Перетворює рядок або числовий вираз до типу double.

Функція CInt

Перетворює рядок або числовий вираз до типу Integer.

Функція CLng

Перетворює рядок або числовий вираз в ціле число типу Long.

Const Statement

Defines one or more identifiers as constants.

Функція CSng

Перетворює рядок або числовий вираз до типу даних Single.

Функція CStr

Перетворює числовий вираз у рядковий.

Функція CVar

Перетворює рядок або числовий вираз на вираз типу Variant.

CVErr Function

Перетворює рядок або числовий вираз у вираз типу Variant підтипу "Помилка".

Інструкція DefBool

Якщо символ або ключове слово опису типу не вказані, інструкція DefBool задає стандартний тип даних для змінних у відповідності з діапазоном букв.

Інструкція DefCur

Якщо символ або ключове слово опису типу не вказані, то інструкція DefCur задає типовий тип змінної відповідно до діапазону букв.

Інструкція DefDate

Якщо символ або ключове слово опису типу не вказані, то інструкція DefDate задає типовий тип змінної відповідно до діапазону букв.

Інструкція DefDbl

Задає типовий тип змінної відповідно до діапазону букв, коли не вказаний символ або ключове слово опису типу.

Інструкція DefErr

Якщо символ або ключове слово опису типу не вказані, то інструкція DefErr задає типовий тип змінної відповідно до діапазону букв.

Інструкція DefInt

Задає типовий тип змінної відповідно до діапазону букв, коли не вказаний символ або ключове слово опису типу.

Інструкція DefLng

Задає типовий тип змінної відповідно до діапазону букв, коли не вказаний символ або ключове слово опису типу.

Інструкція DefObj

Задає типовий тип змінної відповідно до діапазону букв, коли не вказаний символ або ключове слово опису типу.

Інструкція DefSng

Якщо символ або ключове слово опису типу не вказані, то інструкція DefSng задає типовий тип змінної відповідно до діапазону букв.

Інструкція DefStr

Якщо символ або ключове слово опису типу не вказані, то інструкція DefStr задає типовий тип змінної відповідно до діапазону букв.

Інструкція DefVar

Задає типовий тип змінної відповідно до діапазону букв, коли не вказаний символ або ключове слово опису типу.

Dim Statement

Declares variables or arrays.

Інструкція ReDim

Declares or redefines variables or arrays.

Type Statement

Define non-UNO data structures.

Функція IsArray

Визначає, чи є змінна полем даних у масиві.

Функція IsDate

Перевіряє, чи може даний числовий або рядковий вираз бути перетворено в змінну типу Date.

Функція IsEmpty

Перевіряє, чи має змінна типу Variant порожнє значення Empty. Це відбувається в тому випадку, якщо змінна не була ініціалізована.

IsError Function

Перевіряє, чи має змінна значення помилки.

Функція IsNull

Перевіряє, чи містить варіант спеціальне значення Null, який вказує на те, що змінна не містить дані.

Функція IsNumeric

Перевіряє, чи є даний вираз числом. Якщо вираз є числом, то функція повертає значення True, інакше вона повертає False.

IsObject Function

Tests if a variable is an object, as opposed to primitive data types such as dates, numbers, texts. The function returns True if the variable is an object, otherwise it returns False.

Функція LBound

Визначає нижню межу масиву.

Функція UBound

Визначає верхню межу масиву.

Інструкція Let

Присвоює значення змінній.

Array Function

Повертає тип Variant з полем даних.

Функція DimArray

Повертає масив типу Variant.

Erase Statement

Витирає вміст елементів у масивах фіксованого розміру і вивільняє пам'ять, використовувану масивами змінного розміру.

Інструкція Option Base

Визначає типову нижню межу для масивів із допустимих значень 0 чи 1.

Інструкція Option Explicit

Визначає обов'язковість явного оголошення у програмі всіх змінних за допомогою інструкції Dim.

Інструкція Public

Визначає змінну або масив на рівні модуля (тобто не всередині процедури чи функції), так що змінна або масив видимі у всіх бібліотеках і модулях.

Global keyword

Визначає змінну або масив на глобальному рівні (тобто не всередині процедури чи функції), так що змінна або масив видимі у всіх бібліотеках і модулях у поточному сеансі.

Інструкція Static

Визначає змінну або масив на рівні процедури (тобто всередині процедури чи функції), так що значення змінної або масиву зберігаються навіть після виходу з даної процедури або функції. Домовленості про інструкцію Dim теж діють.

Функції TypeName і VarType

Returns text or a numeric value that contain type information for a variable.

Set Statement

Sets an object reference on a variable.

Функція FindObject

Дозволяє під час виконання звертатися до об'єкта як до рядкового параметру через назву цього об'єкта.

Функція FindPropertyObject

Дозволяє під час виконання звертатися до об'єкта як до рядкового параметра із використанням назви об'єкта.

Optional (в інструкції Function)

Дозволяє визначати параметри, що передаються до функцій мов необов'язкові.

Функція IsMissing

Перевіряє, чи викликана функція необов'язковим параметром.

Функція HasUnoInterfaces

Перевіряє, чи підтримує об'єкт Basic Uno деякі інтерфейси Uno.

EqualUnoObjects Function

Returns True if the two specified Basic variables represent the same Uno object instance.

Функція IsUnoStruct

Повертає True, коли даний об'єкт є структурою Uno.

Будь ласка, підтримайте нас!