Інструкція Exit

Exits a Do...Loop, For...Next, a function, a property, or a subroutine.

Синтаксис:


Exit Do, Exit For, Exit Function, Exit Property, Exit Sub

Параметри:

Exit Do

Може використовуватися тільки усередині інструкції Do...Loop для виходу з цього циклу. Виконання програми продовжується з інструкції, наступної за інструкцією Loop. Якщо інструкція Do...Loop є вкладеною, то програма триває в циклі вищого рівня.

Exit For

Може використовуватися тільки усередині інструкції For...Next для виходу з цього циклу. Виконання програми продовжується з першої інструкції, наступної за інструкцією Next. У вкладених інструкціях програма триває в циклі вищого рівня.

Exit Function

Здійснює негайний вихід з процедури Function. Виконання програми продовжується з інструкції, наступної за викликом Function.

Exit Property

Exits the Property procedure immediately. Program execution continues with the statement that follows the Property call.

Exit Sub

Здійснює негайний вихід з процедури Sub. Виконання програми продовжується з інструкції, наступної за викликом Sub.

Піктограма Примітка

Інструкція Exit не визначає кінець ділянки програми, і його не треба плутати з інструкцією End.


Приклад:


Sub ExampleExit
Dim sReturn As String
Dim sListArray(10) As String
Dim siStep As Single
  For siStep = 0 to 10 ' Заповнення масиву контрольними даними
    sListArray(siStep) = chr(siStep + 65)
    MsgBox sListArray(siStep)
  Next siStep
  sReturn = LinSearch(sListArray(), "B")
  Print sReturn
End Sub
 
Function LinSearch( sList(), sItem As String ) As Integer
Dim iCount As Integer
' LinSearch шукає TextArray:sList() для TextEntry:
' Повертає індекс запису або 0 (Null)
  For iCount=1 To Ubound( sList() )
    If sList( iCount ) = sItem Then
      Exit For ' sItem знайдено
    End If
  Next iCount
  If iCount = Ubound( sList() ) Then iCount = 0
  LinSearch = iCount
End Function

Будь ласка, підтримайте нас!