Функція FreeLibrary

Звільняє DLL, завантажені інструкцією Declare. Звільнена DLL буде автоматично завантажуватися, якщо викликається одна з її функцій. Див. також: Declare

Синтаксис:


FreeLibrary (Назва_бібліотеки As String)

Параметри:

Назва_бібліотеки: рядок, який містить назву бібліотеки DLL.

Піктограма Примітка

Функція FreeLibrary може звільняти тільки бібліотеки DLL, завантажені під час виконання програми на Basic.


Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

Приклад:


Declare Sub MyMessageBeep Lib "user32.dll" Alias "MessageBeep" ( Long )
Sub ExampleDeclare
Dim lValue As Long
    lValue = 5000
    MyMessageBeep( lValue )
    FreeLibrary("user32.dll" )
End Sub

Будь ласка, підтримайте нас!