Інструкція Declare

Використовується для оголошення і визначення підпрограми, розташованої у файлі DLL, яка повинна виконуватися з LibreOffice Basic.

Див. також: FreeLibrary

Синтаксис:


Declare {Sub | Function} Назва Lib "Назва_бібліотеки" [Alias "Псевдоназва"] [Parameter] [As Тип]

Параметри:

Назва: Назва, відмінна від назви, визначеної у бібліотеці DLL, призначена для виклику підпрограми з LibreOffice Basic.

Псевдоназва: назва підпрограми, визначена у бібліотеці DLL.

Назва_бібліотеки: файлова або системна назва бібліотеки DLL. Ця бібліотека автоматично буде завантажена при першому використанні функції.

Аргументи: список параметрів, які є аргументами викликаної процедури. Тип і кількість параметрів залежать від виконуваної процедури.

Тип: визначає тип значення, яке повертається функцією/процедурою. Цей параметр можна виключити, якщо дескриптор типу вводиться після назви.

Піктограма Попередження

Параметри повинні супроводжуватися ключовим словом ByVal, якщо їх необхідно передавати у викликану процедуру за значенням, а не за посиланням.


Приклад:


Declare Sub MyMessageBeep Lib "user32.dll" Alias "MessageBeep" ( Long )
Sub ExampleDeclare
Dim lValue As Long
    lValue = 5000
    MyMessageBeep( lValue )
    FreeLibrary("user32.dll" )
End Sub

Будь ласка, підтримайте нас!