Додаткові інструкції

Тут описані інструкції, які не належать до інших категорій інструкцій.

Call Statement

Transfers the control of the program to a subroutine, a function, or a procedure of a Dynamic Link Library (DLL). The keyword, type and number of parameters is dependent on the routine that is being called.

Choose Function

Повертає вибране значення зі списку аргументів.

Інструкція Declare

Використовується для оголошення і визначення підпрограми, розташованої у файлі DLL, яка повинна виконуватися з LibreOffice Basic.

Інструкція End

Завершує процедуру або її частину.

Інструкція Exit

Exits a Do...Loop, For...Next, a function, a property, or a subroutine.

Функція FreeLibrary

Звільняє DLL, завантажені інструкцією Declare. Звільнена DLL буде автоматично завантажуватися, якщо викликається одна з її функцій. Див. також: Declare

Function Statement

A function is a block of code which runs when it is called. A function is usually called in an expression.

You can pass data, known as parameters or arguments, into a function. You may pass a parameter by value or by reference. When by reference, modifications applied to the parameter in the function will be sent back to the calling code.

A function usually returns data as a result.

Інструкція Rem

Вказує, що рядок програми є коментарем.

Інструкція Stop

Зупиняє виконання поточної програми Basic.

Sub Statement

Визначає підпрограму.

Switch Function

Обчислює аргументи, що складаються з логічних виразів, за якими слідують значення. Повертає значення, пов'язане з виразом, переданим цією функцією.

Інструкція With

Sets an object as the default object. Unless another object name is declared, all properties and methods refer to the default object until the End With statement is reached.

Будь ласка, підтримайте нас!