Інструкція While...Wend

Якщо програма зустрічає інструкцію While, вона перевіряє зазначену умову. Якщо умова хибна, програма продовжується безпосередньо після інструкції Wend. Якщо дана умова істинна, цикл виконується до Wend, а потім повертається до інструкції While. Якщо дана умова все ще істинна, цикл буде виконуватися знову.

На відміну від інструкції Do...Loop, цикл While...Wend не може бути перерваний командою Exit. З циклу While...Wend не можна вийти за допомогою GoTo, оскільки це може викликати помилки часу виконання.

Використання інструкції Do...Loop є гнучкішим, ніж використання While...Wend.

Синтаксис:


While Умова [Інструкція] Wend

Приклад:


 Sub ExampleWhileWend
 Dim Текст As String
 Dim iRun As Integer
   sText ="Це короткий текст"
   iRun = 1
   While iRun < Len(sText)
     If Mid(sText,iRun,1 )<> " " Then Mid( sText ,iRun, 1, Chr( 1 + Asc( Mid(sText,iRun,1 )) )
     iRun = iRun + 1
   Wend
   MsgBox sText,0,"Текст закодований"
 End Sub

Будь ласка, підтримайте нас!