Функція Abs

Повертає абсолютне значення числового виразу.

Синтаксис:


Abs (Число)

Значення, що повертається:

Double

Параметри:

Число: будь-який числовий вираз, для якого потрібно повернути абсолютне значення. Будь-яке додатне число, включаючи 0, буде повертатися у своєму початковому вигляді; будь-яке від'ємне число буде перетворене у додатне.

У наступному прикладі функція Abs використовується для обчислення різниці двох значень. Вона не залежить від порядку їхнього введення.

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

Приклад:


Sub ExampleDifference
Dim siW1 As Single
Dim siW2 As Single
    siW1 = Int(InputBox$ ("Введіть перше число","Ввід значення"))
    siW2 = Int(InputBox$ ("Введіть друге число","Ввід значення"))
    Print "Різниця - "; Abs(siW1 - siW2)
End Sub

Будь ласка, підтримайте нас!