Інструкція Randomize

Запускає генератор випадкових чисел через функцію Rnd.

Синтаксис:


Randomize [число]

Параметри:

Число: будь-яке ціле число. Використовується в якості основи для започаткування генератора випадкових чисел. Для однакових основ функція Rnd буде генерувати ту ж послідовність випадкових чисел. Якщо параметр пропущено, інструкція Randomize ігнорується.

Піктограма Примітка

Якщо передбачувана послідовність чисел не потрібна, то немає необхідності використовувати інструкцію Randomize, бо генератор випадкових чисел буде започаткований автоматично при першому використанні – вони будуть основою зерном через генератор випадкових чисел, що поставляються разом з системою, яка генерує рівномірно розподілені, недетерміністичні випадкові числа. Якщо такий генератор не доступний в системі, то у вигляді основи буде використовуватися системний час.


Інструкція Randomize впливає тільки на функцію BASIC Rnd. Це не стосується інших генераторів випадкових чисел (наприклад, функції RAND() у програмі Calc).

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

Приклад:


Sub ExampleRandomize
Dim iCount As Integer, iVar As Integer, sText As String
Dim iSpectral(10) As Integer
  Randomize 2^14-1
  For iCount = 1 To 1000
  iVar = Int(10 * Rnd) ' Діапазон від 0 до 9
    iSpectral(iVar) = iSpectral(iVar) +1
  Next iCount
  sText = " | "
  For iCount = 0 To 9
    sText = sText & iSpectral(iCount) & " | "
  Next iCount
  MsgBox sText,0,"Спектральний розподіл"
End Sub

Будь ласка, підтримайте нас!