Log Function (BASIC)

Повертає натуральний логарифм числа.

Синтаксис:


Log (Число)

Повертає значення:

Double

Параметри:

Число: будь-який числовий вираз, для якого потрібно обчислити натуральний логарифм.

Натуральний логарифм - це логарифм за основою е. Основа е - це стала із наближеним значенням 2,718282...

Можна обчислювати логарифми за будь-якою основою (n) для довільного числа (х), поділивши натуральний логарифм числа х на натуральний логарифм числа n, таким чином:

Logn(x) = Log(x) / Log(n)

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

Приклад:


Sub ExampleLogExp
Dim a As Double
Dim Const b1=12.345e12
Dim Const b2=1.345e34
    a=Exp( Log(b1)+Log(b2) )
    MsgBox "" & a & chr(13) & (b1*b2) ,0,"Множення на логарифмічну функцію"
End Sub

Будь ласка, підтримайте нас!