Функція Exp

Повертає основу натурального логарифма (e = 2.718282), піднесену до степеня.

Синтаксис:


Exp (Число)

Значення, що повертається:

Double

Параметри:

Число: будь-який числовий вираз, що визначає степінь, до якого потрібно піднести "е" (основу натурального логарифма). Показник степеня може бути числом з одинарною точністю, меншим або рівним 88,02969, і числом з подвійною точністю, меншим або рівним 709,782712893, позаяк LibreOffice Basic повертає помилку переповнення для чисел, що перевищують ці значення.

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

Приклад:


Sub ExampleLogExp
Dim dValue As Double
    Const b1=12.345e12
Const b2=1.345e34
    dValue=Exp( Log(b1)+Log(b2) )
    MsgBox "" & dValue & chr(13) & (b1*b2) ,0,"Множення на логарифм"
End Sub

Будь ласка, підтримайте нас!