Функція Tan

Обчислення тангенса кута. Кут вказується у радіанах.

Для кута Alpha в прямокутному трикутнику функція Tan обчислює відношення довжини протилежного катета до довжини прилеглого катета.

Tan(Alpha) = протилежний катет/прилеглий катет

Синтаксис:


Tan (Число)

Значення, що повертається:

Double

Параметри:

Число: будь-який числовий вираз число, для якого необхідно обчислити тангенс в радіанах.

Щоб перетворити градуси в радіани, помножте градуси на Pi/180. Щоб перетворити радіани в градуси, помножте радіани на 180/Pi.

градуси=(радіани*180)/пі

радіани=(градуси*пі)/180

Pi наближено дорівнює 3,141593.

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

Приклад:


' Приклад для прямокутного трикутника:
' За стороною, протилежною до кута, і кутом (у градусах) обчислюється довжина сторони, прилеглої до цього кута:
Sub ExampleTangens
' Pi = 3.1415926 наперед визначена змінна
Dim d1 As Double
Dim dAlpha As Double
    d1 = InputBox("Введіть довжину сторони, протилежної до кута: ","протилежна")
    dAngle = InputBox$ ("Введіть кут альфа (у градусах): ","альфа")
    Print "Довжина сторони, прилеглої до кута -"; (d1 / tan (dAlpha * Pi / 180))
End Sub

Будь ласка, підтримайте нас!