Tan Function

Обчислення тангенса кута. Кут вказується у радіанах.

Using the angle Alpha, the Tan function calculates the ratio of the length of the side opposite the angle to the length of the side adjacent to the angle in a right-angled triangle.

Tan(Alpha) = side opposite the angle/side adjacent to angle

Синтаксис:


Tan (Number As Double) As Double

Повертає значення:

Double

Параметри:

Число: будь-який числовий вираз число, для якого необхідно обчислити тангенс в радіанах.

To convert degrees to radians, multiply by Pi/180. To convert radians to degrees, multiply by 180/Pi.

degrees=(radians*180)/Pi

radians=(degrees*Pi)/180

Pi is approximately 3.141593.

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

Приклад:


' Приклад для прямокутного трикутника:
' За стороною, протилежною до кута, і кутом (у градусах) обчислюється довжина сторони, прилеглої до цього кута:
Sub ExampleTangens
' Pi = 3.1415926 наперед визначена змінна
Dim d1 As Double
Dim dAlpha As Double
    d1 = InputBox("Введіть довжину сторони, протилежної до кута: ","протилежна")
    dAngle = InputBox$ ("Введіть кут альфа (у градусах): ","альфа")
    Print "Довжина сторони, прилеглої до кута -"; (d1 / tan (dAlpha * Pi / 180))
End Sub

Будь ласка, підтримайте нас!