Функція Sin

Повертає синус кута. Кут вказується в радіанах. Результат - число від -1 до 1.

Для кута альфа в прямокутному трикутнику функція Sin повертає відношення довжини протилежної сторони до довжини гіпотенузи.

Sin(Alpha) = протилежна сторона/гіпотенуза

Синтаксис:


Sin (Число)

Значення, що повертається:

Double

Параметри:

Число: числовий вираз, що визначає кут в радіанах, для якого потрібно обчислити синус.

Щоб перетворити градуси в радіани, помножте градуси на Pi/180, а щоб перетворити радіани в градуси, помножте радіани на 180/Pi.

градуси=(радіани*180)/Pi

радіани=(градуси*Pi)/180

Pi наближено дорівнює 3,141593.

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

Приклад:


' Приклад для прямокутного трикутника:
' По стороні, протилежній до кута, та куту (у градусах) обчислюється гіпотенуза:
Sub ExampleSine
' Pi = 3.1415926 наперед визначена змінна
Dim d1 As Double
Dim dAlpha As Double
    d1 = InputBox("Введіть довжину протилежної сторони: ","Протилежна сторона")
    dAngle = InputBox$ ("Введіть кут альфа (у градусах): ","альфа")
    Print "Довжина гіпотенузу -"; (d1 / sin (dAlpha * Pi / 180))
End Sub

Будь ласка, підтримайте нас!