Sin Function

Повертає синус кута. Кут вказується в радіанах. Результат - число від -1 до 1.

Using the angle Alpha, the Sin function returns the ratio of the length of the opposite side of an angle to the length of the hypotenuse in a right-angled triangle.

Sin(Alpha) = side opposite the angle/hypotenuse

Синтаксис:


Sin (Number As Double) As Double

Повертає значення:

Double

Параметри:

Число: числовий вираз, що визначає кут в радіанах, для якого потрібно обчислити синус.

To convert degrees to radians, multiply degrees by Pi/180, and to convert radians to degrees, multiply radians by 180/Pi.

degrees=(radians*180)/Pi

radians=(degrees*Pi)/180

Pi is approximately 3.141593.

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

Приклад:


' Приклад для прямокутного трикутника:
' По стороні, протилежній до кута, та куту (у градусах) обчислюється гіпотенуза:
Sub ExampleSine
' Pi = 3.1415926 наперед визначена змінна
Dim d1 As Double
Dim dAlpha As Double
    d1 = InputBox("Введіть довжину протилежної сторони: ","Протилежна сторона")
    dAngle = InputBox$ ("Введіть кут альфа (у градусах): ","альфа")
    Print "Довжина гіпотенузу -"; (d1 / sin (dAlpha * Pi / 180))
End Sub

Будь ласка, підтримайте нас!