Функція Cos

Обчислює косинус кута. Кут вказується в радіанах. Результат - число від -1 до 1.

Для кута Alpha в прямокутному трикутнику функція Cos обчислює відношення довжини прилеглої до цього кута сторони до довжини гіпотенузи.

Cos(Alpha) = Катет/Гіпотенуза

Синтаксис:


Cos (Число)

Значення, що повертається:

Double

Параметри:

Число: числовий вираз, що є кутом в радіанах, для якого потрібно обчислити косинус.

Щоб перетворити градуси в радіани, помножте градуси на pi/180. Щоб перетворити радіани в градуси, помножте радіани на 180/pi.

градуси=(радіани*180)/pi

радіани=(градуси*пі)/180

Pi - стала з наближеним значенням 3,14159...

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

Приклад:


' Наступний приклад дозволяє обчислити довжину гіпотенузи для прямокутного трикутника
' на основі прилеглої сторони і кута у градусах обчислюється довжина гіпотенузи:
Sub ExampleCosinus
' наближено Pi = 3.14159
Dim d1 As Double, dAngle As Double
    d1 = InputBox$ ("Введіть довжину прилеглої сторони: ","Катет")
    dAngle = InputBox$ ("Введіть кут альфа (у градусах): ","альфа")
    Print "Довжина гіпотенузи -"; (d1 / cos (dAngle * Pi / 180))
End Sub

Будь ласка, підтримайте нас!