Функція Atn

Тригонометрична функція, що повертає арктангенс числового виразу. Обчислене значення знаходиться в діапазоні від -Pi/2 до +Pi/2.

Арктангенс є оберненою функцією до тангенса. Функція Atn повертає кут Alpha у радіанах, використовуючи тангенс цього кута. Ця функція також може повертати кут Alpha, обчислюючи у прямокутному трикутнику відношення довжини протилежного катета до довжини прилеглого катета.

Atn(Протилежна до кута сторона/Прилегла до кута сторона)= Alpha

Синтаксис:


    Atn (Число)
  

Повертає значення:

Double

Параметри:

Число: будь-який числовий вираз, що представляє відношення двох сторін прямокутного трикутника. Функція Atn повертає відповідний кут в радіанах (тангенс).

Щоб перетворити радіани в градуси, слід помножити радіани на 180/pi.

градуси=(радіани*180)/pi

радіани=(градуси*пі)/180

Pi is here the fixed circle constant with the rounded value 3.14159. Pi is a Basic mathematical constant.

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

Приклад:


    ' У наступному прикладі для прямокутного трикутника обчислюється
    ' кут Alpha із тангенса кута Alpha:
    Sub ExampleAtn
    ' округлене число Pi = 3,14159 є наперед визначеною сталою
    Dim d1 As Double
    Dim d2 As Double
      d1 = InputBox("Введіть довжину сторони, прилеглої до кута: ","Прилегла")
      d2 = InputBox("Введіть довжину сторони, протилежної до кута: ","Протилежна")
      Print "Кут Alpha рівний"; (atn (d2/d1) * 180 / Pi); " градусів"
    End Sub
  

Будь ласка, підтримайте нас!