Тригонометричні функції

Тут описані тригонометричні функції, підтримувані у LibreOffice Basic.

Atn Function

Тригонометрична функція, що повертає арктангенс числового виразу. Обчислене значення знаходиться в діапазоні від -Pi/2 до +Pi/2.

Cos Function

Обчислює косинус кута. Кут вказується в радіанах. Результат - число від -1 до 1.

Sin Function

Повертає синус кута. Кут вказується в радіанах. Результат - число від -1 до 1.

Tan Function

Обчислення тангенса кута. Кут вказується у радіанах.

Будь ласка, підтримайте нас!