Числові функції

Такі числові функції виконують розрахунки. Математичні і логічні оператори описано в окремому розділі. Функції відрізняються від операторів тим, що функції передають аргументи і повертають результат, на відміну від операторів, які повертають результат шляхом з'єднання двох числових виразів.

Тригонометричні функції

Тут описані тригонометричні функції, підтримувані у LibreOffice Basic.

Експоненційні та логарифмічні функції

У LibreOffice Basic підтримуються такі показникові та логарифмічні функції.

Отримання випадкових чисел

Для отримання випадкових чисел призначені такі інструкції та функції.

Обчислення квадратного кореня

За допомогою цієї функції обчислюються квадратні корені.

Цілі і дробові

Функції для округлення значень до цілих чисел, і взяття дробової частини значення.

Абсолютні значення

Ця функція повертає абсолютні значення.

Знаки виразів

Ця функція повертає алгебраїчний знак числового виразу.

Перетворення чисел

Такі функції можуть використовуватися для перетворення чисел з одного формату в інший.

Будь ласка, підтримайте нас!