Оператор "/"

Ділить один вираз на інший.

Синтаксис:


Результат = Вираз1/Вираз2

Параметри:

Результат: будь-яка числова змінна, яка містить результат ділення.

Вираз1, Вираз2: будь-які числові вирази, над якими буде проведена операція ділення.

Приклад:


Sub ExampleDivision1
    Print 5 / 5
End Sub
 
Sub ExampleDivision2
Dim iValue1 As Integer
Dim iValue2 As Integer
    iValue1 = 5
    iValue2 = 10
    Print iValue1 / iValue2
End Sub

Будь ласка, підтримайте нас!