Оператор XOR

Логічно з'єднує два вирази виключним АБО.

Синтаксис:


Результат = Вираз1 XOR Вираз2

Параметри:

Результат: будь-яка числова змінна, яка містить результат з'єднання.

Вираз1, Вираз2: будь-які числові вирази, які необхідно з'єднати логічно.

Виключна кон'юнкція для двох виразів типу Boolean повертає значення True, тільки в тому випадку, якщо обидва вирази відрізняються один від одного.

Побітова виключна кон'юнкція повертає біт, якщо відповідний біт встановлений тільки в одному з двох виразів.

Приклад:


Sub ExampleXOR
Dim vA As Variant, vB As Variant, vC As Variant, vD As Variant
Dim vOut As Variant
  vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null
  vOut = vA > vB XOR vB > vC ' повертає 0
  vOut = vB > vA XOR vB > vC ' повертає -1
  vOut = vA > vB XOR vB > vD ' повертає -1
  vOut = (vB > vD XOR vB > vA) ' повертає 0
  vOut = vB XOR vA ' повертає 2
End Sub

Будь ласка, підтримайте нас!