Оператор Or

Виконує логічну диз'юнкцію OR для двох виразів.

Синтаксис:


Результат = Вираз1 Or Вираз2

Параметри:

Результат: будь-яка числова змінна, яка містить результат диз'юнкції.

Вираз1, Вираз2: будь-які порівнювані числові вирази.

Логічна диз'юнкція OR двох логічних виразів повертає значення True, якщо хоча б один з виразів має значення True.

Побітове порівняння встановлює біт в результат, якщо відповідний біт встановлений хоча б в одному з двох виразів.

Приклад:


Sub ExampleOr
Dim vA As Variant, vB As Variant, vC As Variant, vD As Variant
Dim vOut As Variant
  vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null
  vOut = vA > vB Or vB > vC ' -1
  vOut = vB > vA Or vB > vC ' -1
  vOut = vA > vB Or vB > vD ' -1
  vOut = (vB > vD Or vB > vA) ' 0
  vOut = vB Or vA ' 10
End Sub

Будь ласка, підтримайте нас!