Оператор Imp

Виконує логічну імплікацію для двох виразів.

Синтаксис:


Результат = Вираз1 Imp Вираз2

Параметри:

Результат: будь-яка числова змінна, яка містить результат імплікації.

Вираз1, Вираз2: будь-які вирази, які підлягають оцінці оператором Imp.

Якщо оператор Imp використовується для логічних виразів, значення False повертається лише в тому разі, якщо перший вираз обчислюється як True, а друге - як False.

Якщо оператор Imp використовується для бітових виразів, біт видаляється з результату, коли відповідний біт встановлений в першому виразі і видалений з другого.

Приклад:


Sub ExampleImp
Dim A As Variant, B As Variant, C As Variant, D As Variant
Dim vOut As Variant
  A = 10: B = 8: C = 6: D = Null
  vOut = A > B Imp B > C ' повертає -1
  vOut = B > A Imp B > C ' повертає -1
  vOut = A > B Imp B > D ' повертає 0
  vOut = (B > D Imp B > A) ' повертає -1
  vOut = B Imp A ' повертає -1
End Sub

Будь ласка, підтримайте нас!