Logical Operators

У LibreOffice Basic передбачена підтримка таких логічних операторів.

Логічні оператори об'єднують (по бітам) вміст двох виразів або змінних, наприклад, щоб перевірити, чи задані певні біти.

Оператор AND

Використовується для логічного об'єднання двох виразів.

Оператор Eqv

Обчислює логічну рівність двох виразів.

Оператор Imp

Виконує логічну імплікацію для двох виразів.

Оператор Not

Використовується для отримання від'ємного значення виразу за допомогою інвертування бітових значень.

Оператор Or

Виконує логічну диз'юнкцію OR для двох виразів.

Оператор XOR

Логічно з'єднує два вирази виключним АБО.

Будь ласка, підтримайте нас!