Інструкція On Error GoTo ... Resume

Вмикає процедуру обробки помилок після появи помилки або відновлює виконання програми.

Синтаксис:

On Error Statement diagram


On [Local] Error {GoTo Labelname | GoTo 0 | Resume Next}

Параметри:

GoTo Labelname: Якщо виникає помилка, включається процедура обробки помилок, яка починається з рядка "Labelname".

Resume Next: якщо виникає помилка, то виконання програми продовжується з інструкції, що слідує за інструкцією, в якій ця помилка виникла.

GoTo 0: вимикає обробник помилок у поточній процедурі.

Local: "On error" по контексту є глобальним і залишається активним до скасування іншим оператором "On error". "On Local error" є локальним для програми, що викликала цей елемент. Локальна обробка помилок замінює всі раніше встановлені глобальні параметри. При завершенні роботи викликаючої програми локальна обробка помилок вимикається автоматично, а встановлені раніше глобальні параметри відновлюються.

Інструкція On Error GoTo використовується для реагування на помилки виникають в макросі.

Приклад:


Sub ExampleReset
On Error GoTo ErrorHandler
  Dim iNumber As Integer
  Dim iCount As Integer
  Dim sLine As String
  Dim aFile As String
  aFile = "C:\Users\ThisUser\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "Це рядок тексту"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  For iCount = 1 To 5
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      Rem
    End If
  Next iCount
  Close #iNumber
  Exit Sub
ErrorHandler:
  Reset
  MsgBox "All files will be closed", 0, "Error"
End Sub

Будь ласка, підтримайте нас!