Функція Error

Returns the error message that corresponds to a value or raises a given error context.

Синтаксис:


Error
Error(expression)
Error err_code

Значення, що повертається:

String or raised error context

Параметри:

If no argument is provided, the Error function returns the error message of the most recent error that occurred during program execution.

expression: Any numeric expression whose error code can be mapped to an existing error message. An empty string is returned if the error code does not exist.

err_code: Any value that corresponds to an existing error code.

Коди помилок:

1 Трапився виняток

2 Синтаксична помилка

3 Оператор Return без Gosub

4 Неправильний запис; будь ласка, повторіть

5 Неправильний виклик процедури

6 Переповнення

7 Не вистачає пам'яті

8 Розмір масиву вже заданий

9 Iндекс за межами визначеного діапазону

10 Дубльоване визначення

11 Ділення на нуль

12 Невизначена змінна

13 Невідповідність типів даних

14 Неправильний параметр

18 Процес припинено користувачем

20 Виклик оператора Resume, коли немає помилок

28 Нестача стекової пам'яті

35 Підпрограма або функція не визначена

48 Помилка завантаження DLL

49 Помилкова угода про виклик DLL

51 Внутрішня помилка

52 Неправильне ім'я або номер файлу

53 Файл не знайдено

54 Неправильний режим файла

55 Файл вже відкрито

57 Помилка пристрою введення/виведення

58 Файл вже існує

59 Неправильна довжина запису

61 Диск або жорсткий диск заповнено

62 Читання вийшло за мітку кінця файлу

63 Неправильний номер запису

67 Занадто багато файлів

68 Пристрій недоступний

70 Доступ заборонено

71 Диск не готовий

73 Не реалізовано

74 Перейменування на інших носіях неможливе

75 Помилка доступу до шляху або файла

76 Шлях не знайдено

91 Не задано змінну об'єкта

93 Недопустимий рядок шаблона

94 Використання нуля не допускається

250 Помилка DDE

280 Очікування відповіді підключення DDE

281 Відсутні вільні канали DDE

282 Немає програми, що відповіла на спробу DDE-з'єднання

283 Забагато програм відповіло на спробу DDE-з'єднання

284 Канал DDE заблоковано

285 Зовнішня програма не може запустити операцію DDE

286 Перевищено час очікування відповіді DDE

287 Користувач натиснув ESCAPE протягом DDE-операції

288 Зовнішня програма зайнята

289 DDE-операція без даних

290 Дані мають неправильний формат

291 Зовнішню програму - знищено

292 DDE з'єднання перервано або модифіковано

293 DDE метод викликаний без відкритого каналу

294 Невірний формат посилання DDE

295 Повідомлення DDE було втрачено

296 Вставлення посилання вже виконане

297 Режим посилання не може бути встановлений через невірне посилання на розділ

298 DDE потребує файлу DDEML.DLL

323 Модуль не може бути завантажений; невірний формат

341 Неправильний індекс об'єкта

366 Об'єкт недоступний

380 Невірне значення властивості

382 Властивість доступна лише для читання

394 Властивість доступна лише для запису

420 Неправильне посилання на об'єкт

423 Властивість або метод не знайдено

424 Потрібен об'єкт

425 Недопустиме використання об'єкта

430 OLE автоматизація не підтримується цим об'єктом

438 Це властивість або метод не підтримується об'єктом

440 Помилка автоматизації OLE

445 Об'єкт не підтримує цю дію

446 Об'єкт не підтримує зазначені аргументи

447 Об'єкт не підтримує поточні налаштування локалі

448 Згаданий аргумент не знайдено

449 Аргумент не додатковий

450 Неправильна кількість аргументів

451 Об'єкт не є списком

452 Невірний порядковий номер

453 Зазначену DLL-функцію не знайдено

460 Недопустимий формат буфера обміну

951 Неочікуваний символ:

952 Очікувалось:

953 Очікується символ

954 Очікується змінна

955 Очікується мітка

956 Значення неможливо застосувати

957 Змінну вже визначено

958 Підпрограму або функцію вже визначено

959 Мітку вже визначено

960 Змінну не знайдено

961 Масив або процедуру не знайдено

962 Процедуру не знайдено

963 Мітку не визначено

964 Невідомий тип даних

965 Очікується вихід

966 Блок виразу ще відкритий: пропущено

967 Невідповідність дужок

968 Символ вже визначено по-іншому

969 Параметри не відповідають процедурі

970 Недопустимий символ у числі

971 Масив повинен мати розмір

972 Else/Endif без If

973 не допускається всередині процедури

974 не допускається поза процедурою

975 Характеристики розмірності не збігаються

976 Невідома опція:

977 Повторне визначення константи

978 Програма занадто велика

979 Рядки або масиви не допускаються

1000 Об'єкт не має такої властивості

1001 Об'єкт не має такого методу

1002 Відсутній обов'язковий аргумент

1003 Неправильна кількість аргументів

1004 Помилка при виконанні методу

1005 Немислимо задати властивість

1006 Неможливо визначити властивість

Будь ласка, підтримайте нас!