Функція Err

Повертає код помилки, що виникла під час виконання програми.

Синтаксис:


Err

Значення, що повертається:

Ціле число

Параметри:

Функція Err використовується в процедурах обробки помилок для визначення помилки та способу її усунення.

Приклад:


Sub ExampleError
on error goto ErrorHandler REM Налаштуйте обробник помилок
Dim iVar as Integer
Dim sVar As String
REM Помилка виникла через те, що файл не існує
    iVar = Freefile
    Open "\file9879.txt" for Input as #iVar
    Line Input #iVar, sVar
    Close #iVar
Exit Sub
ErrorHandler:
    MsgBox "Помилка " & Егг & ": " & Еггог$ + chr(13) + "у рядку : " + Erl + chr(13) + Now, 16,"Трапилася помилка"
End Sub

Будь ласка, підтримайте нас!