Функція Erl

Повертає номер рядка, в якому зустрілася помилка під час виконання програми.

Синтаксис:


Erl

Значення, що повертається:

Ціле число

Параметри:

Піктограма Примітка

Функція Erl повертає номер рядка, а не мітку рядка.


Приклад:


Sub ExampleError
on error goto ErrorHandler ' Налаштуйте обробник помилок
Dim iVar As Integer
Dim sVar As String
' Помилка виникла через те, що файл не існує
  iVar = Freefile
  Open "\file9879.txt" For Input As #iVar
  Line Input #iVar, sVar
  Close #iVar
  Exit Sub
ErrorHandler:
  MsgBox "Помилка " & err & ": " & error$ + chr(13) + "у рядку : " + Erl + chr(13) + Now, 16,"Трапилася помилка"
End Sub

Будь ласка, підтримайте нас!