Basic Constants

Константи, що використовуються в Basic-програмах

Булеві сталі

Назва

Тип

Значення

True

Boolean

1

False

Boolean

0


Приклад:


      Dim bPositive as Boolean
      bPositive = True
    

Математична стала

Назва

Тип

Значення

Pi

Double

3.14159265358979


Приклад:


      Function Rad2Deg( aRad as Double) As Double
       Rad2Deg = aRad * 180.00 / Pi
      End Function
    

Об'єктні сталі

Назва

Тип

Використання

Empty

Variant

Значення Empty вказує на те, що змінну не ініціалізовано.

Null

null

Вказує на те, що змінна не містить даних.

Nothing

Object

Присвойте змінній об'єкт Nothing, щоб вилучити попереднє присвоєння.


Приклад:


      SubExampleEmpty
        Dim sVar As Variant
        sVar = Empty
        Print IsEmpty(sVar) ' Returns True
      End Sub
      Sub ExampleNull
        Dim vVar As Variant
        MsgBox IsNull(vVar)
      End Sub
      Sub ExampleNothing
        Dim oDoc As Object
        Set oDoc = ThisComponent
        Print oDoc.Title
        oDoc = Nothing
        Print oDoc ' Error
      End Sub
    

MsgBox Named Constants

Іменована константа

Ціле значення

Опис

MB_OK

0

Показати тільки кнопку "Гаразд".

MB_OKCANCEL

1

Показати кнопки "Гаразд" і "Скасувати".

MB_ABORTRETRYIGNORE

2

Показати кнопки "Перервати", "Повторити" і "Пропустити".

MB_YESNOCANCEL

3

Показати кнопки "Так", "Ні" та "Скасувати".

MB_YESNO

4

Показати кнопки "Так" і "Ні".

MB_RETRYCANCEL

5

Показати кнопки "Повторити" і "Скасувати".

MB_ICONSTOP

16

Додати в діалогове вікно піктограму "Стоп".

MB_ICONQUESTION

32

Додати в діалогове вікно піктограму "Питання".

MB_ICONEXCLAMATION

48

Додати в діалогове вікно піктограму "Знак оклику".

MB_ICONINFORMATION

64

Додати в діалогове вікно піктограму "Інформація".

128

Перша кнопка в діалоговому вікні як типова кнопка.

MB_DEFBUTTON2

256

Друга кнопка в діалоговому вікні як типова кнопка.

MB_DEFBUTTON3

512

Третя кнопка в діалоговому вікні як типова кнопка.


GetAttr Named Constants

Іменована константа

Значення

Опис

ATTR_NORMAL

0

Звичайні файли

ATTR_READONLY

1

Файли тільки для читання.

ATTR_HIDDEN

2

Прихований файл

ATTR_SYSTEM

4

Системний файл

ATTR_VOLUME

8

Повертає назву тому

ATTR_DIRECTORY

16

Повертає лише назву каталогу.

ATTR_ARCHIVE

32

Файл змінено після останнього резервування (архівний біт).


Data Type Named Constants

TypeName
values

Named
constant

VarType
values

Тип змінної

…()

8192

Array of variables

Boolean

11

Boolean variable

Byte

17

Byte variable

Date

V_DATE

7

Date variable

Currency

V_CURRENCY

6

Currency variable

Double

V_DOUBLE

5

Double-precision floating-point variable

Error

11

Error type variable

Integer

V_INTEGER

2

Integer variable

Long

V_LONG

3

Long integer variable

Object

9

Object variable

Single

V_SINGLE

4

Single-precision floating-point variable

String

V_STRING

8

String variable

Variant

12

Variant variable (can contain all types specified by the definition)

Empty

V_EMPTY

0

Uninitialized Variant variable

Null

V_NULL

1

Немає дійсних даних


Додаткові константи VBA

Ці константи доступні, коли увімкнено режим сумісності з VBA

warning

This constant, function or object is enabled with the statement Option VBASupport 1 placed before the executable program code in a module.


VBA Color Named Constants

Named constant

Red, Green, Blue
composition

vbBlack

RGB(0, 0, 0)

vbBlue

RGB(0, 0, 255)

vbCyan

RGB(0, 255, 255)

vbGreen

RGB(0, 255, 0)

vbMagenta

RGB(255, 0, 255)

vbRed

RGB(255, 0, 0)

vbYellow

RGB(255, 255, 0)

vbWhite

RGB(255, 255, 255)


Variable Type Named Constants

Named constant

Decimal value

vbArray

8192

vbBoolean

11

vbByte

17

vbCurrency

6

vbDataObject

13

vbDate

7

vbDecimal

14

vbDouble

5

vbEmpty

0

vbError

10

vbInteger

2

vbLong

3

vbNull

1

vbObject

9

vbSingle

4

vbString

8

vbUserDefinedType

36

vbVariant

12


FormatDateTime VBA Named Constants

Іменована константа

Значення

Опис

vbGeneralDate

0

Показує дату і/або час так, як визначено в системному параметрі General Date. Якщо є лише дата, то час не виводиться; якщо лише час - не виводиться дата.

vbLongDate

1

Показати дату в довгому форматі з урахуванням регіональних налаштувань комп'ютера.

vbShortDate

2

Показати дату в короткому форматі з урахуванням регіональних налаштувань комп'ютера.

vbLongTime

3

Показує час так, як визначено в системному параметрі Long Time.

vbShortTime

4

Показує час у 24-годинному форматі (гг:хх).


StrConv VBA Named Constants

Conversion

Value

Description

vbUpperCase

1

Converts Text characters to uppercase.

vbLowerCase

2

Converts Text characters lowercase.

vbProperCase

3

Converts the first letter of every word in Text to uppercase.

vbWide

4

Converts narrow (half-width) characters in Text to wide (full-width) characters.

vbNarrow

8

Converts wide (full-width) characters in Text to narrow (half-width) characters.

vbKatakana

16

Converts Hiragana characters in Text to Katakana characters.

vbHiragana

32

Converts Katakana characters in Text to Hiragana characters.

vbUnicode

64

Converts Text characters to Unicode characters using the default code page of the system.

vbFromUnicode

128

Converts Text characters from Unicode to the default code page of the system.


WeekDayName VBA Named Constants

Value

VBA Constant

Description

0

vbUseSystemDayOfWeek

Use system locale settings

1

vbSunday

Sunday (default)

2

vbMonday

Monday

3

vbTuesday

Tuesday

4

vbWednesday

Wednesday

5

vbThursday

Thursday

6

vbFriday

Friday

7

vbSaturday

Saturday


Miscellaneous VBA Named Constants

Іменована константа

Шістнадцяткове (десяткове) значення

Опис

vbTrue

-1

Частина переліку vbTriState.

vbFalse

0

Частина переліку vbTriState.

vbUseDefault

-2

Частина переліку vbTriState.

vbCr

\x0D (13)

CR - повернення каретки

vbCrLf

\x0D\x0A (13 10)

CRLF - повернення каретки і переведення рядка

vbFormFeed

\x0c (12)

FF - переведення аркуша

vbLf

\x0A (10)

LF - переведення рядка

vbNewLine

\x0D\x0A (13 10) for Windows

\x0A (10) for other systems

LF або CRLF

vbNullString

""

Порожній рядок

vbTab

\x09 (9)

HT - горизонтальна табуляція

vbVerticalTab

\x0B (11)

VT - вертикальна табуляція


Будь ласка, підтримайте нас!