Константи Basic

Константи, що використовуються в Basic-програмах

Булеві сталі

Назва

Тип

Значення

True

Boolean

1

False

Boolean

0


Приклад:


      Dim bPositive as Boolean
      bPositive = True
    

Математична стала

Назва

Тип

Значення

Pi

Double

3.14159265358979


Приклад:


      Function Rad2Deg( aRad as Double) As Double
       Rad2Deg = aRad * 180.00 / Pi
      End Function
    

Об'єктні сталі

Назва

Тип

Використання

Empty

Variant

Значення Empty вказує на те, що змінну не ініціалізовано.

Null

null

Вказує на те, що змінна не містить даних.

Nothing

Object

Присвойте змінній об'єкт Nothing, щоб вилучити попереднє присвоєння.


Приклад:


      SubExampleEmpty
      Dim sVar As Variant
       sVar = Empty
       Print IsEmpty(sVar) ' Returns True
      End Sub
      Sub ExampleNull
      Dim vVar As Variant
       MsgBox IsNull(vVar)
      End Sub
      Sub ExampleNothing
      Dim oDoc As Object
       Set oDoc = ThisComponent
       Print oDoc.Title
       oDoc = Nothing
       Print oDoc ‘ Error
      End Sub
    

Додаткові константи VBA

Ці константи доступні, коли увімкнено режим сумісності з VBA

warning

This constant, function or object is enabled with the statement Option VBASupport 1 placed before the executable program code in a module.


Іменована константа

Шістнадцяткове (десяткове) значення

Опис

vbTrue

-1

Частина переліку vbTriState.

vbFalse

0

Частина переліку vbTriState.

vbUseDefault

-2

Частина переліку vbTriState.

vbCr

\x0D (13)

CR - повернення каретки

vbCrLf

\x0D\x0A (13 10)

CRLF - повернення каретки і переведення рядка

vbFormFeed

\x0c (12)

FF - переведення аркуша

vbLf

\x0A (10)

LF - переведення рядка

vbNewLine

\x0D\x0A (13 10) for Windows

\x0A (10) for other systems

LF або CRLF

vbNullString

""

Порожній рядок

vbTab

\x09 (9)

HT - горизонтальна табуляція

vbVerticalTab

\x0B (11)

VT - вертикальна табуляція


Будь ласка, підтримайте нас!