Timer Function

Повертає значення, яке вказує кількість секунд, що пройшли після півночі.

Піктограма Примітка

Спочатку необхідно оголосити змінну, яка використовується для виклику функції Timer, і призначити їй тип Long, в іншому випадку буде повертатися дата.


Синтаксис:


 Timer

Повертає значення:

Дата

Приклад:


 Sub ExampleTimer
   Dim lSec As Long,lMin As Long,lHour As Long
   lSec = Timer
   MsgBox lSec, 0, "Seconds since midnight"
   lMin = lSec / 60
   lSec = lSec Mod 60
   lHour = lMin / 60
   lMin = lMin Mod 60
  MsgBox Right("00" & lHour , 2) & ":"& Right("00" & lMin , 2) & ":" & Right("00" & lSec , 2), 0, "The time is"
End Sub
note

The Timer function measures time in seconds. To measure time in milliseconds use the Timer service available in the ScriptForge library.


Будь ласка, підтримайте нас!