Системні дата та час

Для задання і повернення системної дати і часу призначені такі функції та інструкції.

Date Function

Returns the current system date as a string, or date variant.

Now Function

Повертає поточні системні дату та час як значення Date.

Time Function

Ця функція повертає поточний час операційної системи як рядок у форматі ''ГГ:ХХ:СС".

Timer Function

Повертає значення, яке вказує кількість секунд, що пройшли після півночі.

Будь ласка, підтримайте нас!