Функція TimeValue

Обчислює значення часу, представлене числом, із зазначених годин, хвилин і секунд (параметри передаються як рядки), яке являє собою час в єдиному числовому форматі. Це значення може використовуватися для обчислення різниці між показаннями часу.

Синтаксис:


TimeValue (Текст As String)

Значення, що повертається:

Дата

Параметри:

Текст: будь-який вираз, що містить час у форматі ГГ:ХХ:СС, який необхідно обчислити.

За допомогою функції TimeValue можна перетворити будь-який час в єдине значення, за допомогою якого можна обчислити різницю в часі.

Функція TimeValue повертає тип Variant з VarType 7 (Date); це значення зберігається як число з подвійним ступенем точності від 0 до 0.9999999999.

На відміну від функції DateSerial або DateValue, в якій значення дати в числовому форматі перетворюються в дні щодо фіксованої дати, значення, що повертаються функцією TimeValue, можна використовувати в обчисленнях, але не можна оцінити.

У функції TimeSerial можна передавати окремі параметри (Години, Хвилини, Секунди) як окремі числові вирази. Навпаки, для функції TimeValue можна передавати значення часу у вигляді рядка.

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

13 Невідповідність типів даних

Приклад:


Sub ExampleTimerValue
Dim daDT As Date
Dim a1, b1, c1, a2, b2, c2 As String
  a1 = "початок інтервалу"
  b1 = "кінець інтервалу"
  c1 = "довжина інтервалу"
  a2 = "8:34"
  b2 = "18:12"
  daDT = TimeValue(b2) - TimeValue(a2)
  c2 = a1 & ": " & a2 & chr(13)
  c2 = c2 & b1 & ": " & b2 & chr(13)
  c2 = c2 & c1 & ": " & trim(Str(Hour(daDT))) & ":" & trim(Str(Minute(daDT))) & ":" & trim(Str(Second(daDT)))
  MsgBox c2
End Sub

Будь ласка, підтримайте нас!