Minute Function (BASIC)

Повертає хвилини години, приймаючи в якості параметра значення, відповідне часу в числовому форматі, отриманого за допомогою функції TimeSerial або TimeValue.

Синтаксис:


    Minute (Число)
  

Повертає значення:

Ціле число

Параметри:

Число: числовий вираз, що містить час у числовому форматі, який використовується для вилучення значення годин.

Ця функція, обернена до функції TimeSerial. Вона повертає кількість хвилин з вказаного значення часу в числовому форматі, отриманого за допомогою функції TimeSerial або TimeValue. Наприклад, вираз:


  Print Minute(TimeSerial(12,30,41))

повертає значення 30.

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

Приклад:


    Sub ExampleMinute
    MsgBox "Поточна хвилина - "& Minute(Now)& "."
    End Sub
  

Будь ласка, підтримайте нас!