Функція Hour

Повертає годину, приймаючи в якості параметра значення часу, створене функцією TimeSerial або TimeValue.

Синтаксис:


Hour (Число)

Значення, що повертається:

Ціле число

Параметри:

Число: числовий вираз, що містить час у числовому форматі, який використовується для вилучення значення годин.

Ця функція обернена функції TimeSerial і повертає ціле число, що є кількістю годин з часу, отриманого за допомогою функції TimeSerial або TimeValue. Наприклад, вираз

Print Hour(TimeSerial(12,30,41))

повертає значення 12.

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

Приклад:


     Sub ExampleHour
     Print "Поточна година - " & Hour( Now )
     End Sub
   

Будь ласка, підтримайте нас!