Перетворення значень часу

Для перетворення значень часу на числа, з якими можна виконувати розрахунки, призначені такі функції.

Функція Hour

Повертає годину, приймаючи в якості параметра значення часу, створене функцією TimeSerial або TimeValue.

Minute Function (BASIC)

Повертає хвилини години, приймаючи в якості параметра значення, відповідне часу в числовому форматі, отриманого за допомогою функції TimeSerial або TimeValue.

Функція Second

Повертає ціле число, яке представляє секунди часу в числовому форматі, отриманого за допомогою функції TimeSerial або TimeValue.

Функція TimeSerial

Обчислює значення часу в числовому форматі для зазначених години, хвилин і секунд, які передаються як числові значення. Потім це значення можна використовувати для обчислення різниці між двома значеннями часу.

Функція TimeValue

Обчислює значення часу, представлене числом, із зазначених годин, хвилин і секунд (параметри передаються як рядки), яке являє собою час в єдиному числовому форматі. Це значення може використовуватися для обчислення різниці між показаннями часу.

Функція CDateToUnoTime

Повертає часову частину дати як структуру UNO com.sun.star.util.Time.

Функція CDateFromUnoTime

Перетворює структуру UNO com.sun.star.util.Time у значення дати.

Функція CDateToUnoDateTime

Повертає часову частину дати як структуру часу UNO com.sun.star.util.Date

Функція CDateFromUnoDateTime

Перетворює структуру UNO com.sun.star.util.DateTime у значення типу дата.

Будь ласка, підтримайте нас!