Функція Year

Повертає рік з дати у числовому форматі, створеної за допомогою функції DateSerial або DateValue.

Синтаксис:


Year (Число)

Значення, що повертається:

Ціле число

Параметри:

Число: цілий вираз, який містить дату в числовому форматі, з якої буде визначений рік.

Ця функція обернена до функції DateSerial і повертає рік з дати у числовому форматі. Наприклад, вираз


Print Year(DateSerial(1994, 12, 20))

повертає значення 1994.

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

Приклад:


Sub ExampleYear
    MsgBox "" & Year(Now) ,64,"Поточний рік"
End Sub

Будь ласка, підтримайте нас!