DateSerial Function

Returns a Date value for a specified year, month, and day.

Синтаксис:


DateSerial (Рік, Місяць, День)

Повертає значення:

Дата

Параметри:

Рік. Цілий вираз, який вказує рік. Всі значення від 0 до 99 інтерпретуються як року 1900-1999. Для років, що не потрапляють в цей діапазон, необхідно ввести всі чотири цифри.

Місяць. Цілий вираз, що визначає місяць заданого року. Допустимі значення: від 1 до 12.

День: цілий вираз, що визначає день зазначеного місяця. Допустимий діапазон є 1-31. Функція не видасть помилки, коли введете неіснуючий день для місяця коротшого за 31 день.

Функція DateSerial повертає число днів між 30 грудня 1899 року і зазначеною датою. Цю функцію можна використовувати для обчислення різниці між двома датами.

Функція DateSerial повертає дані типу Variant з VarType 7 (Date); Це значення зберігається як внутрішнє значення типу Double. Таким чином, для дати 1.1.1900 повертається значення 2. Від'ємні значення відповідають датам до 30 грудня 1899 (не включно).

Якщо визначена дата, яка лежить за межами припустимого діапазону, LibreOffice Basic повертає повідомлення про помилку.

У той час як функція DateValue визначається як рядок, що містить дату, функція DateSerial приймає кожен з параметрів (Рік, Місяць, День) як окремий числовий вираз.

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

Приклад:


 Sub ExampleDateSerial
 Dim lDate As Long
 Dim sDate As String
   lDate = DateSerial(1964, 4, 9)
   sDate = DateSerial(1964, 4, 9)
   msgbox lDate ' повертає 23476
   MsgBox sDate ' повертає 04/09/1964
 End Sub

Будь ласка, підтримайте нас!