Перетворення значень дати

Для перетворення значень дати на числа і назад використовуються такі функції.

DateSerial Function

Returns a Date value for a specified year, month, and day.

DateValue Function

Returns a Date object from a string representing a date.

The returned object is represented internally as a single numeric value corresponding to the specified date. This value can be used to calculate the number of days between two dates.

Функція Day

Повертає значення, що представляє день місяця на основі дати в числовому форматі, отриманої за допомогою функції DateSerial або DateValue.

Функція Month

Повертає місяць року з дати у числовому форматі, отриманої за допомогою функції DateSerial або DateValue.

WeekDay Function

This function returns the number corresponding to the weekday represented by a serial date number that is generated by the DateSerial or the DateValue functions.

Функція Year

Повертає рік з дати у числовому форматі, створеної за допомогою функції DateSerial або DateValue.

Функція CDateToIso

Повертає дату в форматі ISO без роздільників (РРРРММДД) з дати у числовому форматі, створеної за допомогою функції DateSerial, або DateValue, або CDateFromIso.

Рік зазначається принаймні 4-ма цифрами, з нулями на початку, якщо абсолютне значення менше ніж 1000; він може бути від'ємним з мінусом на початку, якщо дата належить до року до нашої ери, і може містити більше ніж 4 цифри, якщо абсолютне значення більше, ніж 9999. Повернутий відформатований рядок належить до діапазону від "-327680101" до "327671231".

Піктограма Примітка

Роки менші ніж 100 і більші ніж 9999 підтримуються, починаючи з LibreOffice 5.4.


Функція CDateFromIso

Повертає внутрішній номер дати з рядка, який містить дату в форматі ISO (РРРРММДД або РРРР-ММ-ДД).

Рік зазначається принаймні 2-ма цифрами (підтримується для сумісності лише у форматі РРММДД без роздільників) або принаймні 4-ма цифрами. Для варіанту з 4-х цифр додаються на початку нулі, якщо абсолютне значення менше ніж 1000; рік може бути від'ємним з мінусом на початку, якщо дата належить до року до нашої ери, і може містити більше ніж 4 цифри, якщо абсолютне значення більше, ніж 9999. Повернутий відформатований рядок належить до діапазону від "-327680101" до "327671231" або від "-32768-01-01" до "32767-12-31".

Неправильна дата спричиняє помилку. Рік 0 не допускається, останнім днем до нашої ери є -0001-12-31 і наступним днем нашої ери є 0001-01-01. Дати перед 1582-10-15 задаються за пролептичним григоріанським календарем.

Піктограма Підказка

Під час конвертування числового подання дати в рядок для друку, наприклад, для команд Print або MsgBox, використовується типовий локальний календар і дати до 1582-10-15 можуть бути подані за Юліанським календарем, внаслідок чого може бути виведена не та дата, яка очікувалась. Для перетворення таких чисел на рядкове подання за пролептичним григоріанським календарем скористайтесь функцією CDateToIso.


Піктограма Примітка

Формат РРРР-ММ-ДД з роздільниками підтримується, починаючи з LibreOffice 5.3.4. Роки менші ніж 100 або більші ніж 9999 допускаються, починаючи з LibreOffice 5.4, якщо не увімкнено режим сумісності VBA.


Функція CDateToUnoDate

Повертає дату як структуру UNO com.sun.star.util.Date.

Функція CDateFromUnoDate

Перетворює структуру UNO com.sun.star.util.Date у значення дати.

Функція CDateToUnoDateTime

Повертає часову частину дати як структуру часу UNO com.sun.star.util.Date

Функція CDateFromUnoDateTime

Перетворює структуру UNO com.sun.star.util.DateTime у значення типу дата.

Функція DateAdd

Adds a date or time interval to a given date a number of times and returns the resulting date.

Функція DateDiff

Returns the number of date or time intervals between two given date values.

Функція DatePart

Функція DatePart повертає вказану частину дати.

Будь ласка, підтримайте нас!