Функції дати і часу

Описані тут інструкції та функції використовуються для виконання обчислень дати та часу.

LibreOffice Basic дозволяє обчислювати різницю між двома значеннями часу або дати шляхом перетворення значень часу та дати у безперервні числові значення. Після обчислення різниці використовуються спеціальні функції, щоб перетворити ці значення в стандартні формати часу та дати.

Піктограма Підказка

Значення дати й часу можна об'єднувати в число з плаваючою комою. Дати перетворюються на цілі значення, час - у значення десяткових розрядів. LibreOffice Basic також підтримує змінні типу Date, які можуть містити значення часу, що складається як з дати, так і часу.


Перетворення значень дати

Для перетворення значень дати на числа і назад використовуються такі функції.

Перетворення значень часу

Для перетворення значень часу на числа, з якими можна виконувати розрахунки, призначені такі функції.

Системні дата та час

Для задання і повернення системної дати і часу призначені такі функції та інструкції.

Будь ласка, підтримайте нас!