Інструкція SetAttr

Задає дані атрибута для зазначеного файлу.

Синтаксис:


SetAttr PathName As String, Attributes As Integer

Параметри:

FileName: Name of the file, including the path, that you want to test attributes of. If you do not enter a path, SetAttr searches for the file in the current directory. You can also use URL notation.

Attributes: Bit pattern defining the attributes that you want to set or to clear:

Іменована константа

Значення

Опис

ATTR_NORMAL

0

Звичайні файли.

ATTR_READONLY

1

Файли тільки для читання.

ATTR_HIDDEN

2

Приховані файли


Можна задати кілька атрибутів, об'єднуючи відповідні значення з використанням логічної інструкції OR.

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

53 Файл не знайдено

70 Доступ заборонено

Приклад:


Sub ExampleSetGetAttr
 On Error Goto ErrorHandler ' Визначення розташування для обробника помилок
 If Dir("C:\test",16)="" Then MkDir "C:\test"
 If Dir("C:\test\autoexec.sav")="" Then FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"
 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" ,0
 FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"
 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" , ATTR_READONLY
 Print GetAttr( "c:\test\autoexec.sav" )
 End
ErrorHandler:
 Print Error
 End
End Sub

Будь ласка, підтримайте нас!