Інструкція MkDir

MkDir Statement diagram

Створює новий каталог на носії даних.

Синтаксис:


MkDir path

Параметри:

path: Any string expression that specifies the name and path of the directory to be created. You can also use URL notation.

Якщо не зазначений повний шлях, то директорія буде створена в поточній директорії.

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

76 Шлях не знайдено

Приклад:


Sub ExampleFileIO
' Приклад для функцій організації файлів
Const sFile1 As String = "file://c|/autoexec.bat"
Const sDir1 As String = "file://c|/Temp"
Const sSubDir1 As String ="Тест"
Const sFile2 As String = "Copied.tmp"
Const sFile3 As String = "Renamed.tmp"
Dim sFile As String
  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1
  ChDir( sDir1 )
  If Dir(sSubDir1,16)="" then ' Даний каталог існує?
    MkDir sSubDir1
    MsgBox sFile,0,"Створення каталогу"
  End If
  sFile = sFile + "/" + sFile2
  FileCopy sFile1 , sFile
  MsgBox fSysURL(CurDir()),0,"Поточний каталог"
  MsgBox sFile & Chr(13) & FileDateTime( sFile ),0,"Час створення"
  MsgBox sFile & Chr(13)& FileLen( sFile ),0,"Довжина файлу"
  MsgBox sFile & Chr(13)& GetAttr( sFile ),0,"Атрибути файлу"
  Name sFile As sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3
  ' Перейменування в тому ж каталозі
  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3
  SetAttr( sFile, 0 ) 'Видалення всіх атрибутів
  MsgBox sFile & Chr(13) & GetAttr( sFile ),0,"Нові атрибути файла"
  Kill sFile
  RmDir sDir1 + "/" + sSubDir1
End Sub
 
' Перетворення системного шляху в URL-адресу
Function fSysURL( fSysFp As String ) As String
Dim iPos As String
  iPos = 1
  iPos = Instr(iPos,fSysFp, getPathSeparator())
  Do While iPos > 0
    Mid( fSysFp, iPos , 1,"/")
    iPos = Instr(iPos+1,fSysFp, getPathSeparator())
  Loop
  ' двокрапка для DOS
  iPos = Instr(1,fSysFp,":")
  If iPos > 0 Then Mid( fSysFp, iPos , 1,"|")
  fSysURL = "file://" & fSysFp
End Function

Будь ласка, підтримайте нас!