Функція GetAttr

Повертає бітову комбінацію, яка вказує тип файлу або назву тому чи каталогу.

Синтаксис:


GetAttr (Текст As String)

Значення, що повертається:

Ціле число

Параметри:

Текст:довільний рядковий вираз, який містить однозначну вказівку на файл. Можна також вжити URL-нотацію.

Ця функція визначає атрибути для зазначеного файлу і повертає бітову комбінацію, за якою можна визначити такі атрибути:

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

53 Файл не знайдено

Значення

Іменована константа

Значення

Опис

ATTR_NORMAL

0

Звичайні файли

ATTR_READONLY

1

Файли тільки для читання.

ATTR_HIDDEN

2

Прихований файл

ATTR_SYSTEM

4

Системний файл

ATTR_VOLUME

8

Повертає назву тому

ATTR_DIRECTORY

16

Повертає лише назву каталогу.

ATTR_ARCHIVE

32

Файл змінено після останнього резервування (архівний біт).


Якщо потрібно знати, чи заданий біт байта атрибута, використовуйте такий метод запиту:

Приклад:


Sub ExampleSetGetAttr
On Error Goto ErrorHandler ' Визначення розташування для обробника помилок
 If Dir("C:\test",16)="" Then MkDir "C:\test"
 If Dir("C:\test\autoexec.sav")="" Then FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"
 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" ,0
 FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"
 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" ,1
 Print GetAttr( "c:\test\autoexec.sav" )
 End
ErrorHandler:
 Print Error
 End
End Sub

Будь ласка, підтримайте нас!